Đấu giá 9 khu vực mỏ, tổng giá khởi điểm hơn 115 tỷ đồng tại Quảng Bình

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Trực tuyến Toàn Cầu vừa thông báo bán đấu giá quyền khai thác 9 khu vực mỏ với diện tích 117,17 ha trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Tổng giá khởi điểm là 115,099 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang minh họa: Internet
Ảnh chỉ mang minh họa: Internet

Khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình gồm 9 mỏ; trong đó có 4 khu vực mỏ đá xây dựng, 5 khu vực mỏ đất làm vật liệu san lấp.

4 khu vực mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường có diện tích 33,47 ha. Cụ thể, có 2 khu vực mỏ đấu giá lần đầu: Mỏ đá Lèn Lâm Hóa, xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa với diện tích 18,47 ha và Mỏ đá Khe chuối, xã Phú Định, huyện Bố Trạch với diện tích 5,00 ha. 2 khu vực mỏ đã tổ chức đấu giá nhưng không thành: Mỏ đá Lèn Voi xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa với diện tích 5,00 ha và Mỏ đá Lèn Eo Cái, xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa với diện tích 5,00 ha.

5 khu vực mỏ đất làm vật liệu san lấp, diện tích 83,70 ha, gồm 1 khu vực mỏ đấu giá lần đầu là Mỏ đất xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh với diện tích 3,90 ha. 4 mổ đã tổ chức đấu giá nhưng không thành: Mỏ đất Đồi ông Voi xã Xuân Hóa, huyện Minh Hóa với diện tích 10,0 ha; Mỏ đất thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa với diện tích 30,0 ha; Mỏ đất xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch với diện tích 19,8 ha; Mỏ đất phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới với diện tích 20,0 ha.

Tất cả các khu vực mỏ đưa ra đấu giá theo phương án này đều chưa được thăm dò, đánh giá trữ lượng.

Giá khởi điểm bán đấu giá là mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (R) =3%. Mức giá khởi điểm trên chưa bao gồm chi phí khảo sát thăm dò, đánh giá trữ lượng; chi phí lập hồ sơ khai thác mỏ sau khi trúng đấu giá; chi phí giải phóng mặt bằng; các loại thuế, phí, lệ phí và các chi phí khác có liên quan. Tiền đặt trước là 15 % giá khởi điểm.

Bước giá là mức chênh lệch của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề. Bước giá ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản được xác định theo mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Bước giá áp dụng cho tất cả các khu vực mỏ phê duyệt tại phương án này là 0,1% (mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản).

Cuộc đấu giá được diễn ra theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Các tổ chức, cá nhân trong nước có đủ điều kiện hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản được nộp hồ sơ tham gia đấu giá.

Hồ sơ tham gia đấu giá được bán từ ngày 24/3 - 23/4/2022. Thời gian xét và thông báo hồ sơ đủ điều kiện tham gia đấu giá từ ngày 25/5/2022 đến ngày 8/6/2022.

Cuộc đấu giá dự kiến tổ chức vào ngày 9/6/2022.

Chuyên đề