Đấu giá 7 lô đất tại Thừa Thiên Huế

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 23/9 tới, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ bán đấu giá 7 lô đất trên địa bàn thị xã Hương Thủy.

7 lô đất bán đấu giá gồm: 4 lô đất tại Khu hạ tầng kỹ thuật (HTKT) Khu dân cư và tái định cư Hói Sai Thương, xã Thủy Thanh và 1 lô đất tại Khu HTKT Khu trung tâm xã Thủy Thanh (các lô đất có diện tích từ 150 - 261,9m2); 1 lô đất HTKT Khu dân cư liền kề khu đô thị mới CIC8 - giai đoạn 2 tại phường Thủy Dương (diện tích là 344,7 m2) và 1 lô xen ghép tổ 1 Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế (diện tích là 188,6 m2).

Giá khởi điểm của các lô đất là 2,3 - 7,755 tỷ đồng/lô. Tổng giá khởi điểm đấu giá của 7 lô đất là 35,213 tỷ đồng. Mức giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định.

Hồ sơ tham gia đấu giá được bán từ ngày niêm yết thông báo tới ngày 20/9/2022. Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng trả giá và đấu giá theo phương thức trả giá lên. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá vào ngày 23/9/2022.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư