Đấu giá 125 lô đất khu dân cư tại thành phố Bắc Giang

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) -  Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Nam được Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Bắc Giang thuê thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng 125 lô đất ở thuộc Khu dân cư đường Thân Khuê, xã Song Mai, thành phố Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tổng diện tích các lô đất đấu giá là 13.737,60 m2. Tổng giá khởi điểm 125 lô đất là hơn 182,55 tỷ đồng đồng. Trong đó, giá khởi điểm của từng lô đất dao động từ hơn 1,036 tỷ đồng đến hơn 2,91 tỷ đồng/01 lô đất.

Đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất bao gồm hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, không thuộc các trường hợp bị cấm tham gia đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham giá đấu giá từ ngày 23/3/2023 đến ngày 19/4/2023 tại Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Nam.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp, phương thức trả giá lên cho từng lô đất. Thời gian tổ chức đấu giá vào ngày 22/4/2023 tại Hội trường UBND thành phố Bắc Giang.

Chuyên đề