(BĐT) -  Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình đang lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất 102 thửa đất ở thuộc Dự án tạo quỹ đất Khu dân cư Đức Sơn, phía Tây Bắc đường Lê Lợi, xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới (đợt 1). Tổng giá khởi điểm của các lô đất là 158,68 tỷ đồng.

Các tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng các tiêu chí có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá. Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả. Năng lực kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng. Thù lao dịch vụ, chi phí đấu giá phù hợp. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố. Một số tiêu chí khác do người có tài sản đấu giá quyết định.

Bên có tài sản sẽ chấm điểm hồ sơ của tổ chức đấu giá tài sản. Mức điểm tối đa là 100, đơn vị được lựa chọn là đơn vị có số điểm cao nhất. Các tổ chức đấu giá tài sản đang truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang bị xử lý vi phạm hành chính; có đấu giá viên của tổ chức mình đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính sẽ không được chấm điểm.

Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá đến ngày 27/7/2021. Địa điểm nhận hồ sơ là Phòng Định giá đất Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Bình.

Được biết, tài sản bán đấu giá là 102 quyền sử dụng đất ở thuộc Dự án tạo quỹ đất Khu dân cư Đức Sơn có tổng diện tích 22.733,9 m2. Mục đích sử dụng là đất ở đô thị, thời hạn sử dụng lâu dài. Tổng giá khởi điểm của 102 thửa đất ở là 158,68 tỷ đồng.

Trước đó, tháng 12/2020, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình đã được Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình lựa chọn là đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 131 thửa đất ở thuộc Dự án tạo quỹ đất Khu dân cư Đức Sơn, phía Tây Bắc đường Nguyễn Đăng Giai, xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới.

Theo đó, tổng diện tích của 131 thửa đất bán đấu giá là 22.390,5 m2, tổng giá khởi điểm là 91,673 tỷ đồng. Kết quả của cuộc bán đấu giá này hiện vẫn chưa được các bên công bố.