(BĐT) - Ngày 22/6 tới, Công ty CP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (mã chứng khoán: CTI) sẽ chốt danh sách cổ đông thanh toán cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán dự kiến 25/6/2020.

Như vậy, với 63 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty dự chi số tiền gần 76 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Mới đây, Công ty thông báo đăng ký mua 15,4 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ, tương ứng 24,5% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ 21/5 - 19/6. Nếu mua thành công trước ngày chốt quyền, số tiền phải chi cổ tức sẽ giảm xuống còn 57 tỷ đồng.

Quý I/2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 153 tỷ đồng, giảm gần 20% so với cùng kỳ 2019; lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 17 tỷ đồng, giảm 27%.

Năm 2020, Công ty đặt kế hoạch doanh thu đạt 1.287 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 127,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 32% và 52% so với thực hiện năm 2019.