(BĐT) - Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên mới công bố, năm 2018, Công ty CP Coma 18 đặt mục tiêu doanh thu đạt 115 tỷ đồng, gấp gần 3 lần thực hiện năm 2017. Lợi nhuận sau thuế kỳ vọng đạt 27,6 tỷ đồng, trong khi năm 2017 chỉ ghi nhận vỏn vẹn 0,23 tỷ đồng.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Trong giai đoạn 2016 - 2020, COMA 18 định hướng chiến lược phát triển trong 2 lĩnh vực chủ yếu là: đầu tư kinh doanh bất động sản hạ tầng khu công nghiệp, thủy điện vừa và nhỏ.

Một số dự án có giá trị lớn Công ty đang triển khai gồm: Dự án Khu công nghiệp Kim Thành - Hải Dương; Dự án Thủy điện Hùng Lợi 1, 2; Dự án KCN Nhuận Trạch - Hòa Bình.

Năm 2018, COMA 18 lên kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 315,4 tỷ đồng lên hơn 585,4 tỷ đồng thông qua phát hành riêng lẻ. Cụ thể, số lượng phát hành dự kiến là 27 triệu cổ phiếu với giá dự kiến 10.000 đồng/CP.

Tại thời điểm 31/3/2018, tổng nợ phải trả của COMA 18 là 496,2 tỷ đồng, chiếm 70,5% tổng tài sản. Ngoài ra, Công ty vẫn còn khoản lỗ lũy kế lên tới 127,1 tỷ đồng.