COM tạm ứng cổ tức năm 2020, tỷ lệ 20%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 13/11 tới, Công ty CP Vật tư - Xăng dầu (mã chứng khoán: COM) sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ 20%, tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng.

Với 14,12 triệu cổ phiếu đang niêm yết, Công ty sẽ phải chi 28,24 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

9 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 2.131,9 tỷ đồng, giảm 31,3%; lợi nhuận sau thuế đạt 21,54 tỷ đồng, giảm 48,57% so với 9 tháng năm 2019.

Như vậy, so với kế hoạch kinh doanh cả năm là doanh thu 3.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 25 tỷ đồng, sau 9 tháng, Công ty đã hoàn thành 71% mục tiêu doanh thu và 86,16% chỉ tiêu lợi nhuận.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư