(BĐT) - Tại Hội nghị tham vấn Dự thảo Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh (TTX) giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045, hướng tới 2050 vừa diễn ra, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, việc chuyển hướng sang kinh tế xanh và TTX là một lựa chọn tất yếu và cơ hội lớn để Việt Nam trở thành tiên phong trong khu vực về TTX, phục hồi xanh, bắt kịp xu thế phát triển của thế giới.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại Hội nghị tham vấn Dự thảo Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045, hướng tới 2050. Ảnh: Việt Anh

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại Hội nghị tham vấn Dự thảo Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045, hướng tới 2050. Ảnh: Việt Anh

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, Việt Nam là một trong những quốc gia bị tác động nặng nề bởi biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, và gia tăng các yếu tố tác động từ bên ngoài. Mặt khác, Việt Nam đang tiếp tục đà đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, chất lượng và hiệu quả, đồng thời đứng giữa ngã rẽ để phục hồi hậu Covid-19.

Lãnh đạo Bộ KH&ĐT cho rằng, việc xây dựng Chiến lược TTX trong giai đoạn mới có tầm quan trọng đặc biệt trong việc định hướng phát triển đất nước nhằm triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030), Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025).

Tại Hội nghị, ông Lê Việt Anh, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường thuộc Bộ KH&ĐT cho biết, Chiến lược quốc gia về TTX 2030 kế thừa có chọn lọc các kết quả của giai đoạn trước, đồng thời, hoàn thiện phương pháp luận để định lượng mục tiêu và lộ trình thực hiện phù hợp với bối cảnh mới.

Bộ KH&ĐT sẽ tiếp tục tổ chức tham vấn với các bên liên quan ở tất cả các cấp để hoàn thiện Dự thảo Chiến lược trình Thủ tướng Chính phủ vào tháng 6/2021.