Chốt lại 1 năm 2015 với hàng loạt chính sách mới được cho là có tính hỗ trợ thị trường nhưng trong năm qua, chứng khoán Việt Nam với chỉ báo chính là VN-Index chỉ tăng được hơn 6%. Hiệu ứng chính sách đã đi đâu hay bởi các biến động quá lớn của kinh tế toàn cầu đã làm lu mờ mọi kỳ vọng trước đó về 1 năm ấn tượng của chứng khoán Việt Nam?
Chứng khoán 2015: Hiệu ứng chính sách đã đi đâu?
Theo FBNC