(BĐT) - Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng và Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương vừa thông báo nhượng quyền khai thác mủ trên vườn cây thanh lý tái canh năm 2023 và vườn cây thanh lý để thực hiện Dự án Khu công nghiệp tại Nông trường Trần Văn Lưu và Long Tân với tổng diện tích bán đấu giá là 355,10 ha.
Ảnh minh họa trên internet

Ảnh minh họa trên internet

Cụ thể, nhượng quyền khai thác Gói số 5, 6, 7 ở Nông trường Trần Văn Lưu với tổng diện tích 279,2 ha. Giá khởi điểm sau thuế là 7,8 tỷ đồng. Thời gian nhượng quyền khai thác đến ngày 31/12/2022.

Tại Nông trường Long Tân, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng nhượng quyền khai thác Gói số 9 với tổng diện tích 75,9 ha. Giá khởi điểm là 2,631 tỷ đồng. Thời gian nhượng quyền khai thác đến ngày 31/12/2023.

Tổng giá khởi điểm của 4 gói khai thác mủ là 10,432 tỷ đồng. Tài sản được bán theo từng gói; người mua có thể mua một gói hoặc nhiều gói tùy nhu cầu.

Người trúng đấu giá phải cam kết bán mủ nước lại cho Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng với số lượng ít nhất (tối thiểu) từ 60% sản lượng theo gói đấu giá trở lên và đơn giá thu mua, chất lượng mủ theo Quy chế mua mủ tiểu điền của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.

Người trúng đấu giá phải nộp cho Công ty một khoản tiền đảm bảo thực hiện hợp đồng trúng đấu giá bằng 5% giá trị trúng đấu giá (bao gồm cả thuế VAT), đây là số tiền bảo đảm cho các tài sản của Công ty và việc chấp hành thực hiện hợp đồng của người trúng đấu giá. Sau khi hết hạn hợp đồng, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng sẽ hoàn trả lại số tiền này cho người trúng đấu giá (nếu người trúng đấu giá không vi phạm các điều khoản trong hợp đồng).

Khách hàng được xem tài sản đấu giá đến ngày 9/8/2021 tại Nông trường Trần Văn Lưu và Long Tân thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng. Cuộc đấu giá được tổ chức bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên.

Buổi công bố giá được diễn ra vào ngày 12/8/2021 tại Hội trường của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.