(BĐT) - UBND TP. Cần Thơ vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán Cung cấp thuốc năm 2022 phục vụ điều trị của Bệnh viện Ung bướu Thành phố với tổng dự toán là 164,69 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo kế hoạch, quý II/2022 sẽ bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện 2 gói thầu, gồm: Gói số 1 Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị (69,775 tỷ đồng); Gói số 2 Thuốc generic (94,914 tỷ đồng). Thời gian thực hiện hợp đồng trọn gói là 12 tháng.

Nguồn vốn thực hiện sử dụng nguồn thu từ khám chữa bệnh, nguồn thu từ quỹ bảo hiểm y tế thanh toán và các nguồn thu hợp pháp khác.