Cần Thơ: Đấu giá 8 thửa đất là tài sản bảo đảm cho các khoản vay của doanh nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) -  Công ty Đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam đang tổ chức bán đấu giá tài sản của ông Tô Ngọc Vũ (TP. Cần Thơ) với tổng giá khởi điểm 73,3 tỷ đồng. Các tài sản đấu giá là tài sản bảo đảm cho khoản vay của một số doanh nghiệp.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo thông báo đấu giá, tài sản bảo đảm gồm các thửa đất:

Quyền sử dụng 240 m2 đất ODT thuộc thửa đất số 3101, tờ bản đồ số 01, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp GCNQSDĐ số 100544 do UBND thành phố Cần Thơ cấp ngày 14/11/2005 cho Chi nhánh Công ty Nông Thổ Sản II tại Cần Thơ, được chỉnh lý chuyển nhượng cho ông Tô Ngọc Vũ ngày 26/09/2019.

Quyền sử dụng 240 m2 đất ODT thuộc thửa đất số 3068, tờ bản đồ số 01, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào số cấp GCNQSDĐ số T00557 do UBND thành phố Cần Thơ cấp ngày 14/11/2005 cho Chi nhánh Công ty Nông Thổ Sản II tại Cần Thơ, được chỉnh lý chuyển nhượng cho ông Tô Ngọc Vũ ngày 26/09/2019.

Quyền sử dụng 240 m2 đất ODT thuộc thửa đất số 3100, tờ bản đồ số 01, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp GCNQSDĐ số T00545 do UBND thành phố Cần Thơ cấp ngày 14/11/2005 cho Chi nhánh Công ty Nông Thổ Sản II tại Cần Thơ, được chỉnh lý chuyển nhượng cho ông Tô Ngọc Vũ ngày 26/09/2019.

Quyền sử dụng 240 m2 đất ODT thuộc thửa đất số 3069, tờ bản đồ số 01, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp GCNQSDĐ số T00558 do UBND thành phố Cần Thơ cấp ngày 14/11/2005 cho Chi nhánh Công ty Nông Thổ Sản II tại Cần Thơ, được chỉnh lý chuyển nhượng cho ông Tô Ngọc Vũ ngày 26/09/2019.

Quyền sử dụng 240 m2 đất ODT thuộc thửa đất số 3070, tờ bản đồ số 01, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào số cấp GCNQSDĐ số T00543 do UBND thành phố Cần Thơ cấp ngày 14/11/2005 cho Chi nhánh Công ty Nông Thổ Sản II tại Cần Thơ, được chính lý chuyển nhượng cho ông Tổ Ngọc Vũ ngày 26/09/2019.

Quyền sử dụng 240 m2 đất ODT thuộc thửa đất số 3067, tờ bản đồ số 01, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp GCNQSDĐ số T00556 do UBND thành phố Cần Thơ cấp ngày 14/11/2005 cho Chi nhánh Công ty Nông Thổ Sản II tại Cần Thơ, được chỉnh lý chuyển nhượng cho ông Tô Ngọc Vũ ngày 26/09/2019.

Quyền sử dụng 120 m2 đất ODT thuộc thửa đất số 3099, tờ bản đồ số 01, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp GCNQSDD số T00546 do UBND thành phố Cần Thơ cấp ngày 14/11/2005 cho Chi nhánh Công ty Nông Thổ Sản II tại Cần Thơ, được chỉnh lý chuyển nhượng cho ông Tô Ngọc Vũ ngày 26/09/2019.

Quyền sử dụng 120 m2 đất ODT thuộc thửa đất số 3098, tờ bản đồ số 01, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp GCNQSDĐ số T00555 do UBND thành phố Cần Thơ cấp ngày 14/11/2005 cho Chi nhánh Công ty Nông Thổ Sản II tại Cần Thơ, được chỉnh lý chuyển nhượng cho ông Tô Ngọc Vũ ngày 26/09/2019.

Công trình xây dựng trên đất: Nhà xưởng (xây dựng trên các thửa 3070, 3101, 3100, 3099, 3098, 3067, 3068, 3069), DTXD 1.642 m2, DTSD 1.642 m2, nhà trệt (02 phòng làm việc, 02 phòng ngủ nhân viên, 01 khu để xe....)

Trong đó, thửa đất số 3101 và 3068, tờ bản đồ số 01 là tài sản của ông Tô Ngọc Vũ, đảm bảo khoản vay cho Công ty TNHI Đầu tư XD TM Phương Tâm.

Thửa đất số 3100, 3069, 3070, 3067, 3099, 3098, tờ bản đồ số 01 là tài sản của ông Tô Ngọc Vũ, đảm bảo khoản vay cho Công ty Gia Phúc Windows.

Cuộc đấu giá được tổ chức vào ngày 20/4/2023 tại Công ty Đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam – Chi nhánh Cần Thơ.

Người mua được tài sản phải thanh toán các loại phí, chi phí, thuế trước bạ, thuế thu nhập cá nhân và các khoản thuế khác có liên quan đến tài sản đấu giá. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp thuế GTGT trong trường hợp giá khởi điểm chưa bao gồm thuế GTGT mà tài sản đấu giá thuộc diện phải chịu thuế GTGT theo quy định.

Trước khi mở cuộc đấu giá 1 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phi thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức đấu giá.

Chuyên đề