Cải tạo đoạn tuyến trên ĐT.309 tại Vĩnh Phúc

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án Cải tạo, nâng cấp ĐT.309 đoạn từ Km7 - Km11. Tổng mức đầu tư của Dự án là 121,945 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Bên mời thầu sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu 15 gói thầu tư vấn, xây lắp, dịch vụ phi tư vấn. Gói thầu xây lắp chính của Dự án có giá 83,226 tỷ đồng sẽ bắt đầu lựa chọn nhà thầu trong quý II/2023 theo hình thức đấu thầu rộng rãi, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Gói thầu kiểm toán của Dự án sẽ được đấu thầu vào quý II/2025.

Chuyên đề