(BĐT) - UBND huyện Bắc Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) đang triển khai Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án Xây dựng Trung tâm hành chính Huyện. Tổng mức đầu tư dự kiến 343,885 tỷ đồng, từ ngân sách Tỉnh.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Dự án đang trong thời gian đấu thầu rộng rãi chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu Xây dựng (dự toán 262,68 tỷ đồng) và Gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng (dự toán 3,478 tỷ đồng). Dự kiến, 2 gói thầu này cùng được mở thầu vào ngày 1/11/2021.

UBND huyện Bắc Tân Uyên cho biết, lần lượt trong Quý I và Quý II/2022, Dự án sẽ tiếp tục chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu Thiết bị (58,892 tỷ đồng); Gói thầu Thẩm định giá thiết bị; Gói thầu Tư vấn giám sát Thiết bị... Muộn nhất đến hết năm 2022 sẽ hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu.