Bệnh viện Chợ Rẫy thông báo mời báo giá

0:00 / 0:00
0:00
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Chợ Rẫy có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu hàng hóa và dịch vụ, làm cơ sở xây dựng giá kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu của Bệnh viện Chợ Rẫy với nội dung cụ thể như sau:

I. Nội dung yêu cầu báo giá:

A. Mời chào giá mua sắm:

1. Mời chào giá “Cung cấp 07 chủng loại thiết bị phòng cấp phát máu số 2 bao gồm mua sắm

thay thế bổ sung các thiết bị cũ của Trung tâm Truyền máu:

http://choray.vn/Portals/0/Content_Tin_T%E1%BB%A9c/Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o/thongbao_dauthau/2023/Chaogia557.pdf?ver=2023-10-27-134857-020

File yêu cầu báo giá đính kèm.

2. Mời chào giá “Bo mạch điều khiển máy rửa và khử khuẩn 2 cửa model: WD250, seri: 99831-1002003, hãng Belimed”:

http://choray.vn/Portals/0/Content_Tin_T%E1%BB%A9c/Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o/thongbao_dauthau/2023/Chaogia555.pdf?ver=2023-10-26-155408-563

File yêu cầu báo giá đính kèm.

B. Mời chào giá dịch vụ:

1. Mời chào giá “Dịch vụ bảo trì máy hấp tiệt trùng model: MST-V6-618VS2”:

http://choray.vn/Portals/0/Content_Tin_T%E1%BB%A9c/Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o/thongbao_dauthau/2023/Chaogia556.pdf?ver=2023-10-26-155712-533

File yêu cầu báo giá đính kèm.

2. Mời chào giá “Kiểm định Xquang y tế, kiểm xạ khu vực làm việc đặt Xquang y tế”:

http://choray.vn/Portals/0/Content_Tin_T%E1%BB%A9c/Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o/thongbao_dauthau/2023/KiemxaXQ.pdf?ver=2023-10-24-131427-470

File yêu cầu báo giá đính kèm.

3. Mời chào giá “Kiểm định máy gia tốc, kiểm xạ khu vực làm việc đặt thiết bị bức xạ”:

http://choray.vn/Portals/0/Content_Tin_T%E1%BB%A9c/Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o/thongbao_dauthau/2023/KiemxaGiatoc.pdf?ver=2023-10-24-131856-203

File yêu cầu báo giá đính kèm.

II. Yêu cầu báo giá:

- Hồ sơ báo giá hợp lệ: Báo giá phải có đầy đủ thông tin đơn vị báo giá, ngày, tháng, năm ký phát hành báo giá và thời gian hiệu lực của báo giá, đồng thời phải có ký xác nhận và đóng dấu theo quy định và các yêu cầu khác theo đúng nội dung yêu cầu mời chào giá.

- Báo giá đã bao gồm thuế, phí giao hàng, lắp đặt, kiểm định theo quy định (nếu có) tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

III. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: BỆNH VIỆN CHỢ RẪY. Địa chỉ: Số 201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đào Văn Hiệp - Số điện thoại: 028.38.554.137 - 028.38.554.138 - Line 1213; Email: baogia.bvcr@gmail.com.

IV. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại: Phòng Tổ chức - Hành chính, Bệnh viện Chợ (địa chỉ: Số 201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh) vào giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu.

- Địa chỉ email: baogia.bvcr@gmail.com nhận file mềm excel và bản scan. (có đóng dấu giáp lai các tài liệu đính kèm)

V. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Theo yêu cầu mời chào giá.

Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

VI. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày kết thúc nhận báo giá theo yêu cầu mời chào giá.

Hồ sơ báo giá bao gồm:

1. Báo giá theo mục I “Nội dung yêu cầu báo giá”.

2. Các hãng sản xuất, nhà cung cấp đính kèm tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của trang thiết bị y tế báo giá.

Chuyên đề