Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Ninh Bình thông báo yêu cầu báo giá

0:00 / 0:00
0:00
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Ninh Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm, lắp đặt trang thiết bị y tế thuộc dự án: Đầu tư cải tạo, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho 43 Trạm Y tế tuyến xã, tỉnh Ninh Bình với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Ninh Bình. Địa chỉ: Số 161, đường Nguyễn Huệ, phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Giang Quý Tùng.

- Điện thoại: 0941.109.666.

- Email: quanlychatluong.bqlda@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại Phòng Quản lý chất lượng, tầng 3 - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Ninh Bình. Địa chỉ: Số 161, đường Nguyễn Huệ, phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 15h00 ngày 04 tháng 8 năm 2023 đến trước 15h00 ngày 14 tháng 8 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế/linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị).

(chi tiết theo bảng danh mục, tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị y tế tại phụ lục I đính kèm).

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Tại 06 Trạm Y tế tuyến xã thuộc huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

3. Yêu cầu chung đối với thiết bị:

a) Yêu cầu chung:

- Thiết bị sản xuất năm 2023 trở về sau.

- Chất lượng mới 100%.

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương.

- Nguồn điện sử dụng: 1 pha 220V/50Hz hoặc 3 pha 380V/50Hz (±≤10%).

- Môi trường hoạt động:

+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 25oC.

+ Độ ẩm tối đa: ≥ 70%.

b) Yêu cầu khác:

- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng;

- Có cam kết thực hiện bảo trì định kỳ trong thời gian bảo hành: Bảo trì theo quy định của nhà sản xuất;

- Có cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng;

- Có cam kết thiết bị thực hiện được các phương pháp thử đúng quy định của yêu cầu chuyên môn và hướng dẫn ứng dụng cho đơn vị thụ hưởng;

- Có cam kết bảo trì sau bảo hành và cung cấp các phụ tùng thay thế trong thời gian ít nhất là 10 năm kể từ ngày bàn giao;

- Tất cả các hệ thống phần mềm xử lý, phân tích tín hiệu và các thư viện, cơ sở dữ liệu phải có bản quyền sử dụng vĩnh viễn (nếu có);

- Có cam kết chào giá bảo trì và các phụ tùng thay thế theo giá Việt Nam đồng khi có yêu cầu.

6. Hồ sơ bao gồm:

- Báo giá theo mẫu phụ lục 2 đính kèm thông báo này;

- Các hãng sản xuất, nhà cung cấp đính kèm tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan và hợp đồng cung cấp trang thiết bị chào giá (cho các đơn vị nhà nước) trong vòng 120 ngày (nếu có).

Rất mong nhận được sự quan tâm của các hãng sản xuất, nhà cung cấp.

Tải công văn yêu cầu báo giá tại đây.

Chuyên đề