(BĐT) -  Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Phú Thọ vừa thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với cơ sở nhà, đất Hạt 3 tại Km108÷Km300 - Quốc lộ 2, thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là 21,6 tỷ đồng.
Ảnh minh họa internet

Ảnh minh họa internet

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được bán đấu giá có diện tích 995m2, mục đích sử dụng đất là đất thương mại, dịch vụ. Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, thời hạn thuê đất 50 năm. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đấu nối đồng bộ với khu vực hiện trạng. Nhà nước không xây dựng mới hạ tầng kỹ thuật khi tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Trên khu đất có 1 nhà làm việc 2 tầng.

Để tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá phải đảm bảo các điều kiện để thực hiện dự án đầu tư đối với đất thương mại, dịch vụ; có cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch khi trúng đấu giá, có báo cáo dự án đầu tư phù hợp, có cam kết thực hiện ký quỹ, đủ điều kiện về năng lực tài chính… Hồ sơ sẽ được Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Thọ thẩm định đủ điều kiện theo quy định.

Cuộc đấu giá dự kiến tổ chức vào ngày 18/6/2021 tại Hội trường tầng 3 Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ. Hình thức đấu giá bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, phương thức trả giá lên, không hạn chế số vòng bỏ phiếu.