(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn đang phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn tổ chức bán đấu giá 6 tài sản tại số 20 và 20A1 Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, 5 tài sản bán đấu giá địa chỉ tại 20 Trần Cao Vân có diện tích sử dụng đất lần lượt là 329,6m2; 337,48 m2; 364,16 m2; 296,01m2; 333,56m2 và 1 lô đất tại địa chỉ 20A1 Trần Cao Vân có diện tích 281,5 m2. Tài sản được bán theo nguyên trạng, có sao bán vậy. Tổng giá khởi điểm của 6 tài sản là 348,048 tỷ đồng. Giá khởi điểm không bao gồm các loại thuế, phí liên quan đến chuyển nhượng tài sản.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên, diễn ra vào ngày 29/4/2022.