(BĐT) - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở thôn Bùng và thôn Gia Phú, xã Bình Dương, huyện Gia Bình. Công ty TNHH Xây dựng Vạn Bình là nhà đầu tư của Dự án.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, Dự án được triển khai trên khu đất có diện tích khoảng 3,4 ha. Tổng mức đầu tư của Dự án là 30,4 tỷ đồng, được đầu tư từ vốn của doanh nghiệp trúng đấu giá quyền sử dụng đất (Công ty TNHH Xây dựng Vạn Bình). Thời gian thực hiện phần hạ tầng kỹ thuật của Dự án là từ năm 2020 - 2022.