(BĐT) - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng khu thương mại dịch vụ tại xã Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Theo đó, Công ty TNHH Xây dựng Ngọc Long Bắc Ninh đã trúng thầu Dự án nêu trên.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án được xây dựng trên diện tích 1,33 ha, tổng chi phí thực hiện Dự án là 50,340 tỷ đồng. Trong đó, chi phí thực hiện dự án là 43,59 tỷ đồng, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng là 6,75 tỷ đồng. Giá trị đề xuất nộp ngân sách nhà nước là 202,716 triệu đồng.