(BĐT) - Sở Xây dựng Bắc Ninh vừa cho biết, từ ngày 5/7 đến 6/8/2018, cơ quan này sẽ phát hành hồ sơ mời sơ tuyển Dự án Đầu tư xây dựng Tổ hợp dịch vụ thương mại kết hợp nhà ở để bán tại phường Khúc Xuyên, thành phố Bắc Ninh.
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 360 tỷ đồng và Nhà nước không tham gia góp vốn đầu tư. Dự án sẽ được đấu thầu rộng rãi quốc tế để lựa chọn nhà đầu tư. Địa điểm thực hiện Dự án là phường Khúc Xuyên, TP. Bắc Ninh.