(BĐT) - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa quyết định giao đất cho UBND huyện Tiên Du để đấu giá quyền sử dụng đất dự án khu nhà ở thôn Đại Vi, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Theo đó, tỉnh Bắc Ninh quyết định giao 59.935,5m2 đất đã thực hiện xong bồi thường, giải phóng mặt bằng tại xã Đại Đồng cho UBND huyện Tiên Du. Diện tích này gồm 49.829,8m2 đất trồng lúa; 461,5m2 đất bằng trồng cây hàng năm khác; 28,lm2 đất nuôi trồng thủy sản; 51,2m2 đất nông nghiệp khác; 5.659,6m2 đất giao thông; 3.905,3m2 đất thủy lợi.

Theo quy hoạch Dự án khu nhà ở thôn Đại Vi, 59.935,5m2 được phân chia làm 235 lô đất ở (diện tích 23.939,5m2) và các diện tích đất nhà văn hóa, đất giao thông, đất hạ tầng kỹ thuật, đất cây xanh, đất bãi đỗ xe.

Ngoài ra, tại Quyết định này, UBND tỉnh Bắc Ninh cũng giao UBND xã Đại Đồng quản lý 1.581,9m2 đất nông nghiệp khó canh tác đã thu hồi, bồi thường tại vị trí của Dự án.