(BĐT) -  Quyền sử dụng 15 thửa đất ở tại phường Vân Dương và phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh (đợt 2) đang được thông báo bán đấu giá. Thời gian công bố trúng đấu giá vào ngày 10/1/2022.
Bắc Ninh đấu giá 15 thửa đất khu nhà ở dân cư

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh và Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Bắc Ninh đang thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 15 thửa đất ở thuộc dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở dân cư dịch vụ và đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng tại phường Vân Dương và phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh (Đợt 2).

15 thửa đất có tổng diện tích 1.200 m2 (tương đương 80m2/lô); giá khởi điểm bán đấu giá là 35,851 triệu đồng/m2. Giá khởi điểm mỗi thửa đất đấu giá là 2,868 tỷ đồng/lô; tổng giá khởi điểm là 43,021 tỷ đồng. Cuộc đấu giá được tổ chức theo từng thửa đất ở, hình thức bỏ phiếu gián tiếp.

Thời gian nộp hồ sơ tham gia đấu giá và phiếu trả giá từ ngày 23/12 – 5/1/2022. Thời gian công bố giá vào ngày 10/1/2022 tại Hội trường C - Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, đường Kinh Dương Vương, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.