(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh và Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Bắc Ninh đang tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 15 thửa đất ở tại TP. Bắc Ninh. Cuộc đấu giá theo từng thửa đất sẽ được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp. Thời gian công bố giá là ngày 31/12/2021.

Quyền sử dụng đất đối với 15 thửa đất ở có vị trí tại Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở dân cư dịch vụ và đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng tại phường Vân Dương và phường Nam Sơn, TP. Bắc Ninh (Đợt 1).

15 thửa đất bán đấu giá bao gồm 13 thửa đất có diện tích 80 m2/thửa đất, giá khởi điểm là 35,851 triệu đồng/m2 đất. Giá khởi điểm của mỗi thửa đất sẽ là 2,868 tỷ đồng/thửa.

2 thửa đất còn lại là lô góc có diện tích 121,4 m2/thửa; giá khởi điểm là 39,436 triệu đồng/m2. Giá khởi điểm của mỗi thửa đất lô góc là 4,787 tỷ đồng/lô.

Hồ sơ đấu giá các thửa đất được bán từ ngày 15 - 28/12 (trong giờ hành chính) tại Tầng 3 - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh, số 8 đường Phù Đổng Thiên Vương, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo từng thửa đất, hình thức bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên. Thời gian công bố giá là ngày 31/12/2021.