Bắc Giang sắp đấu giá 121 lô đất tại thành phố Bắc Giang

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) -  Ngày 14/5 tới, Công ty Đấu giá hợp danh Bảo An sẽ bán đấu giá quyền sử dụng 121 lô đất ở tại các xã Đồng Sơn, xã Tân Tiến, xã Tân Mỹ và phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

121 lô đất đấu giá có tổng diện tích là 13.092,2 m2. Tổng giá khởi điểm là 255,914 tỷ đồng. Giá khởi điểm của từng lô đất từ 1,040 – 17,503 tỷ đồng/lô. Đối tượng tham gia đấu giá quyền sử dụng đất là các cá nhân, tổ chức, hộ gia đình được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013.

Hồ sơ tham gia đấu giá được bán từ ngày thông báo niêm yết tới ngày 11/5/2023. Cuộc đấu giá được tổ chức bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp 1 vòng tại cuộc đấu giá cho mỗi lô đất, theo phương thức trả giá lên.

Theo thông báo đấu giá, tiền đặt trước tham gia đấu giá của mỗi lô đất là từ 200 triệu đồng đến 3 tỷ đồng/lô đất/hồ sơ tham gia đấu giá.

Chuyên đề