(BĐT) - UBND tỉnh Bắc Giang vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang. Theo đó, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu rộng rãi là quý III/2021.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án có tổng chi phí thực hiện là 109,834 tỷ đồng (trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là 26,501 tỷ đồng, tiền sử dụng đất, thuê đất là 17,937 tỷ đồng). Dự kiến thời gian thực hiện Dự án là 6 năm.