(BĐT) - UBND tỉnh An Giang vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên. Nhà đầu tư được chỉ định thầu là Công ty CP Xây dựng thương mại và Đầu tư Huy Ngọc Hưng, hợp đồng BLT (xây dựng – thuê dịch vụ - chuyển giao). Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 229,44 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án được thực hiện tại xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang với quy mô xử lý 300 tấn/ngày đêm; giá dịch vụ là 379.983 đồng/tấn và Nhà nước không góp vốn đầu tư. Thời gian thực hiện hợp đồng Dự án dự kiến là 24 năm.

Theo tìm hiểu, Công ty CP Xây dựng thương mại và Đầu tư Huy Ngọc Hưng có địa chỉ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang. Trong vai trò nhà thầu, trong vòng 3 năm qua, Công ty mới được công khai trúng 1 gói thầu (với tư cách là thành viên đứng đầu liên danh), với giá trúng thầu là 186,973 tỷ đồng.