(BĐT) - Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP (mã chứng khoán: DVN) công bố Báo cáo tài chính quý III/2020 với doanh thu đạt 1.281,4 tỷ đồng, bằng 90,2% so với cùng kỳ 2019; lợi nhuận sau thuế là 35,6 tỷ đồng, bằng 60,2% so với quý III/2019.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Dược Việt Nam ghi nhận doanh thu 3.800,8 tỷ đồng, bằng 91,3% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế là 142,7 tỷ đồng, bằng 83,6% so với 9 tháng đầu năm 2019.

Được biết, trong năm 2020, DVN đặt kế hoạch tổng doanh thu và thu nhập là 5.853,6 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 216,2 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, doanh nghiệp hoàn thành được 71,1% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm.

Tính tới 30/9/2020, tổng tài sản tăng 2,9% lên 5.874,6 tỷ đồng. Trong đó, lượng tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn tăng thêm 77,3 tỷ đồng lên 692,8 tỷ đồng, chiếm 11,8% tổng tài sản. Trong khi đó, tổng nợ vay đã giảm 1,8% về 1.244,3 tỷ đồng so với đầu năm.