(BĐT) - Ban Quản lý dự án hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn vừa mở Gói thầu Thi công xây lắp công trình: Đường giao thông Tĩnh Túc - Phan Thanh - Mai Long (huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) - Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn. Giá gói thầu là 168,552 tỷ đồng, lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo biên bản mở thầu, có 2 nhà thầu tham dự, chào giá chênh lệch nhau rất nhiều. Cụ thể, giá dự thầu của Liên danh Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng thương mại Mỹ Phong - Công ty TNHH Trường Thành là 113,445 tỷ đồng, thấp hơn giá gói thầu khoảng 32%. Trong khi đó, Liên danh Công ty TNHH MTV ACT - Công ty CP Vinadelta - Công ty Xây dựng Cao Hà chào giá 167,211 tỷ đồng, giảm chưa đến 1% so với giá gói thầu.

Cả hai nhà thầu đều chào hiệu lực hồ sơ dự thầu 90 ngày, bảo đảm dự thầu 1,7 tỷ đồng, hiệu lực bảo đảm dự thầu 120 ngày và thời gian thực hiện hợp đồng 18 tháng.