117 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2023 chưa phân bổ chi tiết, vì sao?

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Đến giữa tháng 2/2023, vẫn còn hơn 117 nghìn tỷ đồng vốn kế hoạch đầu tư công năm 2023 chưa được các bộ, cơ quan trung ương, địa phương phân bổ chi tiết. Bên cạnh đó, còn có nhiều trường hợp phân bổ cho dự án chưa đủ điều kiện giải ngân, chưa phù hợp quy định…
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Theo số liệu tổng hợp từ các bộ, ngành, địa phương đã có báo cáo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) thống kê, đến hết ngày 17/2/2023, số vốn ngân sách nhà nước (NSNN) còn lại các bộ, cơ quan trung ương, địa phương chưa phân bổ chi tiết cho danh mục nhiệm vụ, dự án là 117.313,085 tỷ đồng, bằng 15,8% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, vốn ngân sách trung ương (NSTW) là 63.697 tỷ đồng, vốn cân đối ngân sách địa phương (NSĐP) là 53.615 tỷ đồng.

Có 33 bộ, cơ quan trung ương và 55 địa phương chưa phân bổ chi tiết 100% kế hoạch đầu tư vốn NSTW; trong đó có Bộ Y tế, Kiểm toán Nhà nước, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam chưa thực hiện phân bổ (0%) kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2023. 19 địa phương chưa phân bổ chi tiết 100% kế hoạch vốn NSĐP; trong đó có 4 địa phương là Lạng Sơn, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đắk Lắk chưa thực hiện phân bổ (0%) chi tiết kế hoạch vốn NSĐP năm 2023 trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công theo đúng quy định.

Theo báo cáo của các bộ, ngành, địa phương, có một số nguyên nhân dẫn đến chưa phân bổ hết vốn kế hoạch năm 2023.

Đối với NSTW, một số dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2023 chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư (trong đó chủ yếu là các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội); dự án quá thời gian bố trí vốn, dự án sử dụng vốn ODA và vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài chưa hoàn thành thủ tục ký hiệp định vay, chưa được ký thỏa thuận vay với nhà tài trợ hoặc đang lấy ý kiến nhà tài trợ để hoàn thiện thủ tục sử dụng vốn dự…

Đối với vốn NSĐP, các dự án dự kiến khởi công mới năm 2023 chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư, nguồn chi đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất chưa giao hết do vướng mắc liên quan đến các công tác về đất đai, địa chính…

Bộ KH&ĐT cho biết, qua rà soát báo cáo kết quả phân bổ kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2023 của các bộ, cơ quan, địa phương đã gửi phương án phân bổ về Bộ, về cơ bản các bộ, ngành, địa phương đã chủ động, tích cực triển khai giao kế hoạch đáp ứng yêu cầu dự án có thể giải ngân từ đầu năm…; cơ bản bố trí vốn theo các nguyên tắc, tiêu chí quy định.

Tuy nhiên, 56 bộ, cơ quan trung ương, địa phương vẫn còn tình trạng phân bổ vốn cho dự án bố trí vốn quá thời gian quy định, phân bổ cho một số dự án chưa đủ điều kiện giải ngân như dự án khởi công mới chưa có quyết định đầu tư; dự án chuẩn bị đầu tư chưa có quyết định phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư. Các trường hợp này, Bộ KH&ĐT đã có văn bản đề nghị điều chỉnh lại phương án phân bổ.

Bộ KH&ĐT nhận định, thực tế trên tiếp tục minh chứng cho công tác chuẩn bị đầu tư, công tác chuẩn bị giao kế hoạch hằng năm của nhiều bộ, cơ quan trung ương, địa phương còn thiếu chủ động và chậm trễ. Bộ kiến nghị, các bộ, cơ quan trung ương, địa phương khẩn trương phân bổ chi tiết toàn bộ kế hoạch vốn NSNN năm 2023 được giao; bố trí đủ vốn theo tiến độ thực hiện dự án quan trọng quốc gia, dự án phát triển hạ tầng trọng điểm…

Chuyên đề