(BĐT) - Ngày đăng ký cuối cùng là 20/7/2020, thời gian thực hiện là 10/8/2020.

Như vậy, Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang dự kiến chia 25,48 tỷ đồng cho cổ đông hiện hữu. Tính tới 31/3/2020, Công ty sở hữu 147,8 tỷ đồng tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn.

Trong năm 2020, Công ty đặt kế hoạch doanh thu là 2.058,47 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 38,42 tỷ đồng, lần lượt bằng 97% và 81% thực hiện năm 2019. Tỷ lệ cổ tức dự kiến là 10%.

Công ty cho biết, năm 2020, thời tiết không thuận lợi cùng với việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng có tác động lớn đến nguồn cung và giá gạo trong nước. Bên cạnh đó, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) cũng mở ra cơ hội cho ngành này trong năm nay.

Đối với thị trường xe máy, cạnh tranh sẽ lớn khi các hãng liên tục đưa ra sản phẩm mới ứng dụng công nghệ cao. Với mức gia tăng dân số và sự phát triển kinh tế, hoạt động kinh doanh xe máy của Công ty vẫn khai thác được nhiều phân khúc thị trường.