#Xuất nhập khẩu An Giang
Công ty TNHH Hòa Bình rao bán khách sạn dát vàng Dolce Hanoi Golden Lake với giá khởi điểm 250 triệu USD. Ảnh: H. Bình

Cạn dòng tiền - vấn đề nghiêm trọng của nhiều doanh nghiệp

(BĐT) - Thanh khoản đang trở thành vấn đề nghiêm trọng của nhiều doanh nghiệp (DN) trong bối cảnh lãi suất cao, tiếp cận tín dụng khó khăn, đơn hàng suy giảm. Thông tin rao bán tài sản với mức giảm giá lớn để có nguồn tiền thanh toán các khoản nợ đến hạn xuất hiện ngày càng nhiều. Đây là điều đáng ngại đối với nỗ lực củng cố nội lực, tăng sức cạnh tranh cho DN, đòi hỏi phải có các giải pháp hiệu quả hỗ trợ DN phục hồi sản xuất, kinh doanh.
Angimex dự kiến tổ chức Hội nghị trái chủ trong quý I/2023 để xin ý kiến về xử lý khoản nợ. Ảnh: Thanh Nhàn

Xin hoãn thanh toán lãi trái phiếu, Angimex kinh doanh ra sao?

(BĐT) - Do tình hình sản xuất - kinh doanh gặp nhiều khó khăn, Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) đã có thông báo gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc không đủ khả năng thanh toán lãi đến hạn kỳ 3 của gói trái phiếu ký hiệu AGMH2223001. Kể từ quý II/2022, hoạt động kinh doanh của Angimex diễn biến tiêu cực với các khoản lỗ, cùng với đó, số dư tiền cũng giảm đi nhanh chóng.