Xây dựng Tân Nam trúng gói thầu hơn 1.100 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An vừa công khai kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu XL02 Thi công xây dựng công trình từ Km48+250 - Km76+00 và các cầu Lạch Vạn, Nghi Quang, Nghi Tân thuộc Dự án Đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Cửa Lò (Nghệ An) đoạn từ Km7 - Km76.

Gói thầu nêu trên có giá dự toán 1.134,576 tỷ đồng, được phát hành hồ sơ mời thầu từ ngày 8 - 28/12/2021.

Gói thầu được tổ chức đấu thầu qua mạng, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Theo Biên bản mở thầu, Công ty CP Xây dựng Tân Nam là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu và trúng thầu với giá 1.061,765 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, trên địa bàn Nghệ An, Công ty CP Xây dựng Tân Nam được công khai trúng thầu ít nhất 8 gói thầu xây lắp khác từ đầu năm 2020 đến nay. Tổng giá trị trúng thầu của các gói thầu này là 451,039 tỷ đồng.

Chuyên đề