Xác định phương pháp lập quy hoạch xây dựng vùng và đô thị

(BĐT) - Phát biểu tại Hội thảo do Bộ Xây dựng tổ chức ngày 22/12/2016 tại TP.HCM, nhiều chuyên gia về công tác quy hoạch của Bộ Xây dựng cho rằng, phương pháp lập quy hoạch xây dựng vùng và đô thị theo hướng lồng ghép các quy hoạch ngành cần được xác định là phương pháp khoa học, hiện đại, tiệm cận thế giới mà Việt Nam sẽ hướng tới. 
Chất lượng quy hoạch sẽ quyết định nhiều đến chất lượng của đầu tư, phát triển ngành, tạo động lực để phát triển nền kinh tế liên vùng. Ảnh: Tường Lâm
Chất lượng quy hoạch sẽ quyết định nhiều đến chất lượng của đầu tư, phát triển ngành, tạo động lực để phát triển nền kinh tế liên vùng. Ảnh: Tường Lâm

Theo đó, việc nghiên cứu lồng ghép giữa vấn đề nước và phát triển đô thị là rất cần thiết nhằm hỗ trợ và cung cấp các thông tin về những mô hình quy hoạch, phát triển đô thị phù hợp trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay và tương lai.

Theo Viện trưởng Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia thuộc Bộ Xây dựng Ngô Trung Hải, Dự thảo Luật Quy hoạch đã được Quốc hội cho ý kiến và dự kiến thông qua vào kỳ họp tới sẽ nâng cao chất lượng quy hoạch. Chất lượng quy hoạch sẽ quyết định nhiều đến chất lượng của đầu tư, phát triển ngành, tạo động lực để phát triển nền kinh tế liên vùng.   

Chuyên đề