(BĐT) - Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam (mã chứng khoán: VGV) vừa công bố Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý III/2021.
VGV báo lãi 9 tháng 2021 giảm 39,5%

Theo báo cáo riêng, trong quý III/2021, Công ty đạt 40,2 tỷ đồng doanh thu, giảm 28% so với quý III/2020; lợi nhuận sau thuế đạt 2,1 tỷ đồng, giảm 23,5%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 110 tỷ đồng, giảm 35,8%; lợi nhuận sau thuế đạt 15,8 tỷ đồng, giảm 39,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại ngày 30/9/2021, VGV có 71,8 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, tăng 15% so với đầu năm, trong đó có 10,7 tỷ đồng tiền mặt, 7,8 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn và các khoản tương đương tiền 53,2 tỷ đồng (tăng 39,6% so với đầu năm).

Còn theo Báo cáo tài chính hợp nhất, 9 tháng đầu năm 2021, Công ty đạt doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là 368 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 18,4 tỷ đồng.