Trên 650 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp đường Yên Bình - Cốc Pài và xây cầu Bản Ngò

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Từ quý IV/2022, Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 8/17 gói thầu thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đường Yên Bình - Cốc Pài (ĐT.178), tỉnh Hà Giang (giai đoạn I từ Km0 - Km27) và xây dựng cầu Bản Ngò tại Km60+600 đã được UBND Tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án có tổng mức đầu tư 654,996 tỷ đồng. Trong số các gói thầu xây lắp, Gói thầu số 12 Thi công xây dựng 4 cầu: Nậm He, Nà Chì, Khâu Lầu và Bản Ngò có giá 103,509 tỷ đồng; Gói thầu số 10 Thi công xây dựng đoạn từ Km0 ÷ Km4+637,81; Km10+055 ÷ Km11+700 và 3 cầu: Nà Pio, Nậm Tráng và Nà Đát có giá 237,629 tỷ đồng; Gói thầu số 11 Thi công xây dựng đoạn từ Km11+700 ÷ Km24+198,17 và 3 cầu: Nà Chõ, Nà Én và Nà Ràng có giá 237,329 tỷ đồng.

Chuyên đề