TP.HCM: Hơn 3.600 DN đăng ký thành lập mới trong 2 tháng đầu năm

Chỉ tính riêng trong 2 tháng đầu năm nay, tại thành phố Hồ Chí Minh đã có hơn 3.600 doanh nghiệp thành lập mới. Số liệu này vừa được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh công bố.
TP.HCM: Hơn 3.600 DN đăng ký thành lập mới trong 2 tháng đầu năm

Chuyên đề

Kết nối đầu tư