UBND TPHCM vừa phê bình nghiêm khắc các chủ chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA đến nay vẫn chưa thực hiện báo cáo tình hình và kế hoạch vay, trả nợ vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ gửi Sở Tài chính.
Công nhân đang thi công ga ngầm địa điểm nhà hát thành phố thuộc tuyến metro số 1 (dự án trọng điểm sử dụng vốn ODA). Ảnh: VGP/Nam Đàn

Công nhân đang thi công ga ngầm địa điểm nhà hát thành phố thuộc tuyến metro số 1 (dự án trọng điểm sử dụng vốn ODA). Ảnh: VGP/Nam Đàn

Danh sách các đơn vị chưa báo cáo gồm: Ban Quản lý (BQL) đầu tư xây dựng (ĐTTXD) công trình giao thông đô thị, Ban QL ĐTXD công trình nâng cấp đô thị, BQL dự án Vệ sinh môi trường, Công ty TNHH môi trường đô thị, Công ty chiếu sáng công cộng, Khu Quản lý giao thông đô thị số 1, Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn, Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước.

UBND thành phố giao các chủ chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA phải báo cáo tình hình thực hiện dự án, tình hình rút vốn, giải ngân, thanh toán trả nợ của chương trình, dự án và lập kế hoạch vay, trả nợ của dự án theo quy định, gửi về Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND thành phố định kỳ cuối mỗi quý.

Liên quan đến vấn đề ODA, trong quý 2 năm 2016, TPHCM đã thực hiện việc thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư Quản lý rủi ro ngập nước khu vực thành phố do Ngân hàng Thế giới tài trợ với tổng vốn là 9.571 tỷ đồng trong đó vốn ODA là 400 triệu USD.

Về tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA trong quý 2 năm 2016, hiện thành phố quản lý 20 dự án đang triển khai thực hiện với tổng số vốn đầu tư hơn 114.200 tỷ đồng (vốn ODA hơn 97.800 tỷ đồng).

Đối với kế hoạch giao vốn trong năm 2016, vốn ODA chiếm gần 3.900 tỷ đồng; lũy kế giải ngân 6 tháng đầu năm 2016 đạt 1.849 tỷ đồng, trong đó vốn ODA giải ngân được 1.584 tỷ đồng (chiếm 41,2% so với kế hoạch vốn được giao).

Theo VGP