Tổng công ty Khí đưa vào khai thác Dự án Khí Nam Côn Sơn 2, giai đoạn 1

BĐT - Sau gần 2 năm triển khai, Dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 - giai đoạn 1 do Tổng công ty Khí Việt Nam (GAS) làm chủ đầu tư đã chính thức đón dòng khí thương mại đầu tiên lúc 11h30, ngày 14/12/2015.
Tổng công ty Khí đưa vào khai thác Dự án Khí Nam Côn Sơn 2, giai đoạn 1

Dòng khí thành phẩm đầu tiên từ mỏ Đại Hùng được chính thức đưa vào bờ thông qua đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 - giai đoạn 1 và đường ống Bạch Hổ - Dinh Cố.

Ông Dương Mạnh Sơn, Tổng giám đốc GAS cho biết, Dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 là dự án được quy hoạch trong “Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp khí khu vực Đông Nam Bộ giai đoạn đến năm 2015, định hướng đến năm 2025”.

Dự án được triển khai nhằm mục đích thu gom khí từ các mỏ ngoài khơi thuộc bể Nam Côn Sơn và bể Cửu Long trên thềm lục địa Việt Nam vận chuyển về bờ đến nhà máy xử lý, chế biến khí và đưa đến các hộ tiêu thụ (nhà máy điện, đạm và các hộ tiêu thu công nghiệp…).

Theo thiết kế, hệ thống đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 vận chuyển 2 pha có công suất 18,4 triệu m3 khí và 1.320 tấn condensate/ngày đêm (tương đương 7,0 tỷ m3 khí khô/năm); bao gồm 325 km xuất phát từ Hải Thạch - Mộc Tinh đi qua Thiên Ưng - Mãng Cầu, Bạch Hổ và tiếp bờ tại Long Hải; khoảng 39 km trên bờ từ Long Hải đến Phú Mỹ và Nhà máy GPP2 với công suất chế biến 10 triệu m3 khí/ngày.

Trước mắt, trong năm 2015, Dự án Nam Côn Sơn 2, giai đoạn 1 đã hoàn thành theo phương án đưa trực tiếp khí Đại Hùng vào đường ống Nam Côn Sơn 2, giai đoạn 1 không qua xử lý trên giàn Thiên Ưng để vận chuyển, thu gom khí Đại Hùng về bờ nhằm tránh lãng phí nguồn khí tài nguyên đang bị đốt bỏ gây ô nhiễm môi trường và góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Chuyên đề