(BĐT) - Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam thông báo chào giá mua tàu VINALINES SKY hiện thuộc sở hữu của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam với đặc tính, tình trạng kỹ thuật và các điều kiện như sau:

1.       Tên tàu: Vinalines Sky (tên cũ: Adria).

2.       Chủ sở hữu: Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.

3.       Đặc tính, tình trạng kỹ thuật:

-        Loại tàu: Tàu chở hàng rời;

-        Năm đóng: 10/1997;

-        Nơi đóng: Nhật Bản;

-        Cờ tàu: Việt Nam;

-        Đăng kiểm: VR;

-        Số IMO No: 9168269;

-        DWT/GT/NT: 42.717MT/ 24.953/ 13.547;

-        04 cẩu x 25MT;

-        Trọng lượng tàu không (Lightship): 7.586 MT;

-        L x B x D: 181,5 x 30,5 x 16,4 (m);

-        Tốc độ: 11 hải lý.

Chúng tôi xin gửi kèm theo đây các thông số kỹ thuật chi tiết của tàu Vinalines Sky.

4.       Các thông tin khác:

-        Tình trạng kỹ thuật: Tàu đang hoạt động.

-        Hạn lên đà tiếp theo: 15/7/2018.

-        Nhiên liệu còn lại trên tàu tính đến ngày 02/4/2018: FO/DO

285,818/17,82 mts.

5.       Cách thức chào giá:

-        Thư chào mua tàu và các thông tin liên quan đề nghị gửi về hộp thư snpvnlsky@vinalines-shipping.com và snpvnlsky@gmail.com.

-        Thư chào mua tàu được gửi một lần với giá chào tốt nhất, trước 14 giờ 00, ngày 10/4/2018 (giờ Việt Nam). Thư chào giá gửi đến sau thời hạn này sẽ không có giá trị.

-        Thư chào giá phải nêu rõ: Giá chào mua là giá chưa bao gồm thuế GTGT (10%); Phí, Lệ phí theo quy định hiện hành của Nhà nước, và tiền nhiên liệu, dầu nhờn còn lại trên tàu.

-        Thư chào giá mua tàu phải được Người đại diện theo pháp luật của Người mua (hoặc người được Người đại diện theo pháp luật của Người mua ủy quyền) ký, đóng dấu (nếu Người mua là tổ chức), gửi qua email và khóa bằng mật khẩu trước thời hạn 14 giờ 00, ngày 10/4/2018 (giờ Việt Nam). Mật khẩu để mở thư chào giá sẽ được gửi sau đó, trong thời hạn từ 14 giờ 00 đến 14 giờ 30 phút, ngày 10/4/2018 (giờ Việt Nam).

Chúng tôi khuyến cáo: Thư chào giá và mật khẩu nên gửi chậm nhất 15 phút trước thời hạn nêu trên để tránh trường hợp nghẽn mạng.

6.       Nhiên liệu và dầu nhờn còn lại trên tàu:

-        Người mua phải thanh toán tiền nhiên liệu và dầu nhờn còn lại trên tàu và chịu toàn bộ thuế/ Phí/ Lệ phí cho lượng nhiên liệu, dầu nhờn trên tàu theo quy định của Cơ quan thuế Việt Nam.

-        Lượng nhiên liệu và dầu nhờn còn lại trên tàu sẽ được xác định bởi giám định độc lập do Người bán và Người mua thống nhất chỉ định và là số liệu cuối cùng ràng buộc hai bên.

-        Giá nhiên liệu: Tính theo giá Hồng Kông (Hong kong Bunker Prices) trên trang http://www.shipandbunker.com vào ngày bàn giao tàu.

-        Giá dầu nhờn: Tính theo hóa đơn mua hàng của Người bán lần gần nhất (last invoices).

7.       Đặt cọc: Người mua chuyển 15% giá bán tàu vào tài khoản do Người bán chỉ định trong vòng 3 ngày kể từ ngày ký kết Hợp đồng Mua bán tàu.

8.       Tài liệu gửi kèm Thư chào giá:

-        Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động doanh nghiệp trong thời hạn hiệu lực cuả Người mua và Môi giới (nếu có).

-        CMND/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu còn giá trị của người ký thư chào giá.

-        Bản giới thiệu chung và thông tin cơ bản về Người mua.

-        Giấy ủy quyền của Người mua cho môi giới thực hiện giao dịch mua tàu

9.       Địa điểm bàn giao tàu: Khu neo Vũng Tàu, Việt Nam.

10.     Điều kiện giao tàu: Nguyên trạng tại chỗ và không kèm theo bất kỳ điều kiện nào để giảm giá tàu.

11.     Thời gian và địa điểm kiểm tra tàu: Từ thời điểm nhận thư chào giá này đến 12 giờ 00 phút,  ngày 10/4/2018 (giờ Việt Nam) tại khu neo Vũng Tàu, Việt Nam.

12.     Thời hạn thông báo về việc chấp thuận bán tàu:  Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi chốt giá bán tàu.

13.     Hợp đồng mua bán tàu:

-        Với Người mua trong nước, theo Hợp đồng mẫu của Người bán và theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, được thảo luận và ký kết trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ thời hạn thông báo chấp thuận bán tàu.

-        Với Người mua nước ngoài, theo mẫu Hợp đồng mẫu SALEFORM 2012, được thảo luận và ký kết trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ thời hạn thông báo chấp thuận bán tàu.

14.     Hoa hồng môi giới (trong trường hợp bán qua môi giới): Do Người bán chịu và không quá 1% (một phần trăm) trên giá bán tàu.

15.     Lưu ý:

-        Các thư chào mua tàu phải được gửi đúng thời hạn và đầy đủ các điều kiện từ Mục 5 – 14 ở trên.

-        Thư chào của Người mua phải có thời hạn tối thiểu 24 giờ.

-        Nếu Quý Công ty cần thêm bất kỳ thông tin liên quan đến kỹ thuật, vui lòng liên hệ với ông Đào Nguyên Phương, email: snpvnlsky@vinalines-shipping.com và snpvnlsky@gmail.com, số điện thoại: 024 35770866.

-        Các thông tin đã cung cấp mang tính tham khảo và không ảnh hưởng đến giá bán tàu.

-        Thư chào của Người mua sẽ được giữ bí mật và không tiết lộ cho bên thứ ba trong bất kỳ trường hợp nào.

-        Người bán sẽ chỉ thông báo cho Người mua có thư chào được lựa chọn.