(BĐT) - Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG (TNG) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2016. 

Theo đó, doanh thu thuần quý I đạt gần 358 tỷ đồng, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn bán hàng kỳ này của Công ty tăng tương ứng 23,8% lên mức hơn 297 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp của Công ty chỉ tăng nhẹ lên 7% và đạt hơn 60,7 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính quý I của TNG đạt hơn 5,8 tỷ đồng, gấp 6,7 lần cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, chi phí tài chính cũng tăng 41% lên hơn 17,6 tỷ đồng, chi phí bán hàng giảm 47,5%, chi phí quản lý doanh nghiệp (DN) tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả, TNG lãi sau thuế hơn 14 tỷ đồng trong quý I/2016, tăng 24,4% so với quý I/2015.

Theo kế hoạch, năm 2016, DN đặt mục tiêu doanh thu 2.232 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 110 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu trên, TNG cho biết sẽ chú trọng cải thiện năng suất lao động để tăng sức cạnh tranh tại thị trường trong nước và đặc biệt là quốc tế. Theo TNG, khi tham gia đấu thầu quốc tế, người trúng thầu là những doanh nghiệp đáp ứng được các tiêu chuẩn đánh giá về cơ sở vật chất, trách nhiệm xã hội… và doanh nghiệp nào có giá cạnh tranh nhất sẽ nhận được đơn hàng lớn nhất.