(BĐT) - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa đồng ý áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối với việc xây dựng, ban hành các thông tư giảm phí, lệ phí để hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân và các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ theo đề xuất của Bộ Tài chính và ý kiến thống nhất của Bộ Tư pháp.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương rà soát, đề xuất điều chỉnh giảm mức thu các khoản phí, lệ phí (bao gồm cả các khoản phí, lệ phí đã giảm trong năm 2021) thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, gửi Bộ Tài chính để xem xét, ban hành theo thẩm quyền và quy định của pháp luật để tiếp tục hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp, người dân và các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ.

Trước đó, Bộ Tài chính có Văn bản số 12312/BTC-CST đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp tục kéo dài thời gian đối với các khoản phí, lệ phí đã giảm năm 2021 đến tháng 6/2022; chỉ đạo Bộ Tài chính phối hợp với các bộ tiếp tục rà soát, điều chỉnh giảm phí, lệ phí khác để hỗ trợ đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong năm 2022. Đồng thời cho phép ban hành các Thông tư tiếp tục giảm phí, lệ phí theo trình tự, thủ tục rút gọn, có hiệu lực thi hành ngay, để kịp thời hỗ trợ đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Trong thời gian qua, Bộ Tài chính tiếp tục nhận được đề nghị của các bộ về kéo dài thời gian giảm phí, lệ phí trong năm 2022. Trong đó, Bộ Công an đề nghị kéo dài thời gian giảm phí, lệ phí thuộc phạm vi quản lý của Bộ đến khi dịch Covid-19 kết thúc; Bộ Giao thông vận tải đề nghị tiếp tục giảm phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia đến hết năm 2022 và giảm phí sử dụng đường bộ đến hết tháng 6/2022; một số doanh nghiệp đề nghị miễn phí sử dụng đường bộ trong thời gian bị tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của UBND cấp tỉnh trong thời gian giãn cách…