(BĐT) - Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII diễn ra tại Hà Nội từ ngày 4/7 và dự kiến kết thúc vào ngày 9/7/2016.
Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII diễn ra từ ngày 4/7 và dự kiến kết thúc vào ngày 9/7. Ảnh: Đoàn Nhật Bắc

Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII diễn ra từ ngày 4/7 và dự kiến kết thúc vào ngày 9/7. Ảnh: Đoàn Nhật Bắc

Theo Chương trình, tại Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương khoá XII thảo luận và quyết định về: Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Quy định thi hành Điều lệ Đảng; Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan nhà nước, và một số vấn đề quan trọng khác.

Về giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021, phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Đây là công việc rất hệ trọng”.

Đến nay, sau khi bầu được Quốc hội khoá XIV (2016 - 2021), Ban Chấp hành Trung ương có trách nhiệm tiếp tục chuẩn bị và giới thiệu nhân sự để Quốc hội khoá mới bầu hoặc phê chuẩn theo quy định của pháp luật.

Tổng Bí thư cũng cho biết, tại hội nghị này, Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương xem xét, giới thiệu nhân sự theo hướng: Đối với các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và 34 chức danh lãnh đạo khác của các cơ quan nhà nước đã được Hội nghị Trung ương 2 khoá XII bỏ phiếu giới thiệu hoặc cho ý kiến thông qua với số phiếu tín nhiệm cao (thấp nhất cũng trên 72%) thì Ban Chấp hành Trung ương không tiến hành bỏ phiếu giới thiệu hoặc lấy ý kiến lại.