#Ban chấp hành trung ương Đảng
Trong 15 năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách về khuyến khích và tạo điều kiện để kinh tế tư nhân phát triển. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng điều hành phiên họp về kinh tế tư nhân

(BĐT) - Đề án tổng kết 15 năm (2002 - 2017) thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân đã được thảo luận vào ngày làm việc thứ 5 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Hội nghị TW5).
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. (Ảnh: TTXVN)

Công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

Tiếp tục chương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, chiều 26/1, Đại hội làm việc tại Hội trường, nghe Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
29 ứng viên được đề cử bổ sung đã xin rút

29 ứng viên được đề cử bổ sung đã xin rút

(BĐT) - Ngày 25/1, Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng tiếp tục bàn về công tác nhân sự, thực hiện quy trình biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút khỏi danh sách đề cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.