(BĐT) - Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 2313/QĐ-BTNMT ngày 19/10/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo kế hoạch này, tại tỉnh Ninh Thuận, các khu vực khoáng sản đấu giá quyền khai thác khoáng sản bao gồm: đá granit khu vực Hòn Giồ 1, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải; đá granit khu vực Hòn Giồ 2, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải. Tại Nghệ An, sẽ đấu giá quyền khai thác khoáng sản đá hoa xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp.

Việc đấu giá quyền khai thác các khu vực khoáng sản được thực hiện trong năm 2020. Trường hợp năm 2020 chưa thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo kế hoạch, khu vực mỏ sẽ được chuyển sang đấu giá quyền khai thác khoáng sản trong các năm tiếp theo.