(BĐT) - Tổng công ty (TCT) Sông Đà vừa công bố kế hoạch kinh doanh chiến lược giai đoạn 5 năm (2016 - 2020). 
Trong kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, Tổng công ty Sông Đà đặt mục tiêu tổng giá trị sản xuất kinh doanh là 72.350 tỷ đồng

Trong kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, Tổng công ty Sông Đà đặt mục tiêu tổng giá trị sản xuất kinh doanh là 72.350 tỷ đồng

Theo kế hoạch này, Tổng công ty Sông Đà đặt tham vọng trở thành nhà thầu hàng đầu của Việt Nam và khu vực ASEAN về tổng thầu xây dựng và tổng thầu EPC. Sông Đà cũng là 1 trong 4 TCT sẽ được Bộ Xây dựng cổ phần hóa trong thời gian tới.

Trong kế hoạch 5 năm tới đây, Tổng công ty Sông Đà đặt mục tiêu tổng giá trị sản xuất kinh doanh là 72.350 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng ngành kinh doanh chính đạt khoảng 5%/năm. Doanh thu và lợi nhuận ước đạt 62.400 tỷ đồng và 2.200 tỷ đồng. Tính bình quân, mục tiêu doanh thu và lợi nhuận mỗi năm của Tổng công ty Sông Đà ước đạt lần lượt là 12.480 tỷ đồng và 440 tỷ đồng. Riêng năm 2020, TCT đặt mục tiêu lợi nhuận tăng trưởng đạt mức 580 tỷ đồng, cao hơn 31,8% so với mức lợi nhuận bình quân cả giai đoạn.

6 tháng đầu năm 2016, năm đầu tiên của kế hoạch 5 năm, Tổng công ty Sông Đà lãi trước thuế 228 tỷ đồng, gấp đôi kết quả đạt được của cùng kỳ năm 2015. Kết quả khả quan của Sông Đà đạt được trong tình hình doanh thu giảm sút tới 38%, nhưng bù lại chi phí tài chính, là chi phí lãi vay cũng giảm mạnh.

Tổng công ty Sông Đà là nhà thầu chính của các dự án thủy điện lớn nhất Việt Nam như Thủy điện Sơn La, Thủy điện Hòa Bình, Thủy điện Lai Châu. TCT chiếm tới 85% thị phần trong nước về xây dựng thủy điện và đang là nhà thầu lớn nhất trong lĩnh vực này tại Việt Nam.