(BĐT) - HĐQT Công ty CP Thủy điện Thác Bà (mã chứng khoán: TBC) vừa quyết định phương án chi trả cổ tức còn lại năm 2020.

Theo đó, cổ tức được trả bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là ngày 10/9, thời gian thanh toán cổ tức từ ngày 24/9/2021.

Như vậy, với khối lượng chứng khoán đang niêm yết và lưu hành là 63,5 triệu cổ phiếu, Công ty sẽ phải chi tương ứng 95,25 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Trước đó, vào cuối tháng 2/2021, Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền với tỷ lệ 10%. Qua đó, tổng mức chia cổ tức năm 2020 là 25% bằng tiền mặt, tương ứng tổng số tiền 158,75 tỷ đồng.

Quý II/2021, Công ty ghi nhận doanh thu 130,86 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 64,25 tỷ đồng, lần lượt giảm 10,5% và 9,6% so với quý II/2020. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Công ty đạt doanh thu 286,43 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 138,91 tỷ đồng, tăng trưởng 52,35%.