• Thủy điện Thác Bà tạm ứng cổ tức 10% bằng tiền

    22/01/2021 10:03

    (BĐT) - Ngày 9/2 tới, Công ty CP Thủy điện Thác Bà (mã chứng khoán: TBC) sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 26/2/2021.

chuyên đề

Kết nối đầu tư