(BĐT) - Ngày 9/2 tới, Công ty CP Thủy điện Thác Bà (mã chứng khoán: TBC) sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 26/2/2021.

Như vậy, với khối lượng chứng khoán đang niêm yết và lưu hành 63,5 triệu đơn vị, Công ty sẽ phải chi tương ứng 63,5 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Mới đây, Công ty đã có báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp quý IV/2020 với chỉ tiêu doanh thu gần 90,4 tỷ đồng, tăng gần 180% so với cùng kỳ năm 2019; lợi nhuận sau thuế tăng đột biến gấp tới gần 11 lần, đạt 37,28 tỷ đồng.

Lũy kế năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu 329,83 tỷ đồng, tăng 23,16% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế 158,57 tỷ đồng, tăng trưởng 22,92% so với năm 2019.

Như vậy, so với kế hoạch năm 2020 đạt doanh thu 454,36 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 145,37 tỷ đồng, Công ty đã hoàn thành 72,6% mục tiêu doanh thu và vượt hơn 9% mục tiêu lợi nhuận.