(BĐT) - HĐQT Công ty CP Tập đoàn Khách sạn Đông Á vừa có quyết định bán Khách sạn Đông Á II, bao gồm quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở cùng các tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 158 (tờ bản đồ số 2, phường Đồng Quang, TP. Thái Nguyên).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Bên mua là Công ty CP Tư vấn Xây dựng và Thương mại Thảo Trang. Giá bán được công bố là 46.5 tỷ đồng. Khoản tiền thu về sẽ được Công ty dùng để trả nợ ngân hàng và các khoản phải trả đến hạn khác.

Về tình hình kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chính của Công ty âm 10,2 tỷ đồng và phải nhờ đến thu nhập khác mới có lợi nhuận sau thuế 8,8 tỷ đồng.